Naudojimosi instrukcija

Šis lokalizacijos plėtinys suteikia galimybę naudotis mokėtinų ir gautinų sumų užskaitų tarp pirkėjo ir tiekėjo funkcionalumu Microsoft Dynamics 365 Business Central sistemoje.

Kai užskaitos plėtinys bus sėkmingai įdiegtas, atlikite vartotojo vadove nurodytus veiksmus, kaip naudotis plėtinio funkcionalumu.

 

Plačiau apie lokalizacijos funkcionalumą: 

Užskaitos plėtinio naudojimosi instrukcija